Angielski
Polski jako obcy
Hiszpański
Rosyjski
Ukraiński
Kurs konwersacyjny

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, którym zależy na rozwijaniu umiejętności płynnego mówienia w języku angielskim, a także dobrej komunikacji  w sytuacjach z życia wziętych. Głównym celem tych zajęć jest szybkie wyeliminowanie bariery językowej oraz uzyskaniu pewności siebie podczas mówienia.

Początkujący A1/A2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób zaczynających naukę języka angielskiego. Lekcje przygotowywane są od planu najłatwiejszego po najtrudniejszy. W ten sposób uczeń stopniowo osiąga coraz wyższy poziom i jest w stanie wykorzystać wiedzę z poprzedniej lekcji w każdej następnej. Zajęcia mają główny cel już od samego początku: przełamać barierę językową i zacząć rozmawiać! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Średniozaawansowany B1/B2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, którzy już kiedyś mieli kontakt z nauką języka angielskiego. Osoby te są w stanie komunikować się w tym języku ale nie do końca czują się w tym komfortowo. Dlatego też zajęcia te pomogą przełamać barierę językową! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Zaawansowany C1/C2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, które już bardzo dobrze znają język i zależy im na podtrzymaniu oraz udoskonaleniu jego znajomości. Dodatkowo chcą pogłębiać tajniki gramatyki na wysokim poziomie,a także chcą poszerzać swoje słownictwo w oparciu o różnego rodzaju dyskusje wymagające bardzo dobrej płynności językowej.

Kurs egzaminacyjny

Kurs jest ściśle przeznaczony dla osób przygotowujących się do różnego rodzaju egzaminów. Między innymi do zdania egzaminów państwowych, czyli egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego m.in.: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.

Angielski dla dzieci

Kurs umożliwia naukę języka angielskiego od podstaw bądź kontynuację nauki na wyższym poziomie. Już od samego początku zajęcia odbywają się w języku angielskim. Dzieci zachęcane są do komunikacji z lektorem oraz między sobą po angielsku. Dzięki tego typu podejściu uczniowie podświadomie przyswajają struktury językowe oraz rozumieją nawet najbardziej wymagające komunikaty. Lekcje również skupiają się na poprawnej wymowie, intonacji, a także rozumieniu gramatyki.

Angielski w grupie

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, które lubią uczyć się w grupie, a także czują się bardziej zmotywowani przy obecności innych na tym samym poziomie znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2/3-osobowych co daje ogromne poczucie komfortu oraz możliwość poświęcenia równej ilości czasu każdemu z kursantów. Podczas zajęć pokonasz barierę językową, a przede wszystkim zbudujesz pewność siebie dzięki dyskusji, które będą przeprowadzane podczas lekcji.

Angielski w biznesie

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób chcących zbudować umiejętności komunikowania się w obszarze Business English. Zajęcia również skupiają się na praktyce rzeczywistych sytuacji w środowisku biznesowym,a także pojawią się negocjacje,spotkania biznesowe oraz obsługa klienta w języku angielskim.

Kurs konwersacyjny

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, którym zależy na rozwijaniu umiejętności płynnego mówienia w języku polskim, a także dobrej komunikacji  w sytuacjach z życia wziętych. Głównym celem tych zajęć jest szybkie wyeliminowanie bariery językowej oraz uzyskaniu pewności siebie podczas mówienia.

Kurs A1/A2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, którzy już kiedyś mieli kontakt z nauką języka polskiego. Osoby te są w stanie komunikować się w tym języku ale nie do końca czują się w tym komfortowo. Dlatego też zajęcia te pomogą przełamać barierę językową! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Kurs B1/C2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, którzy już kiedyś mieli kontakt z nauką języka angielskiego. Osoby te są w stanie komunikować się w tym języku ale nie do końca czują się w tym komfortowo. Dlatego też zajęcia te pomogą przełamać barierę językową! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Polski dla dzieci

Kurs umożliwia naukę języka polskiego jako obcego od podstaw bądź kontynuację nauki na wyższym poziomie. Już od samego początku zajęcia odbywają się w języku polskim. Dzieci zachęcane są do komunikacji z lektorem oraz między sobą po polsku. Dzięki temu uczniowie podświadomie przyswajają struktury językowe oraz rozumieją nawet najbardziej wymagające komunikaty. Lekcje również skupiają się na poprawnej wymowie, intonacji, a także rozumieniu gramatyki. 

Polski w grupie

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, które lubią uczyć się w grupie, a także czują się bardziej zmotywowani przy obecności innych na tym samym poziomie znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2/3-osobowych co daje ogromne poczucie komfortu oraz możliwość poświęcenia równej ilości czasu każdemu z kursantów. Podczas zajęć pokonasz barierę językową, a przede wszystkim zbudujesz pewność siebie dzięki dyskusji, które będą przeprowadzane podczas lekcji.

Kurs konwersacyjny

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, którym zależy na rozwijaniu umiejętności płynnego mówienia w języku hiszpańskim, a także dobrej komunikacji  w sytuacjach z życia wziętych. Głównym celem tych zajęć jest szybkie wyeliminowanie bariery językowej oraz uzyskaniu pewności siebie podczas mówienia. 

Kurs A1/A2

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się języka hiszpańskiego od podstaw. Lekcje przygotowywane są od planu najłatwiejszego po najtrudniejszy. W ten sposób uczeń stopniowo osiąga coraz wyższy poziom i jest w stanie wykorzystać wiedzę z poprzedniej lekcji w każdej następnej. Zajęcia mają główny cel już od samego początku: przełamać barierę językową i zacząć rozmawiać! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Kurs B1/C2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, którzy już kiedyś mieli kontakt z nauką języka hiszpańskiego. Osoby te są w stanie komunikować się w tym języku ale nie do końca czują się w tym komfortowo. Dlatego też zajęcia te pomogą przełamać barierę językową! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Hiszpański dla dzieci

Kurs umożliwia naukę języka hiszpańskiego od podstaw bądź kontynuację nauki na wyższym poziomie. Już od samego początku zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim. Dzieci zachęcane są do komunikacji z lektorem oraz między sobą po hiszpańsku. Dzięki temu uczniowie podświadomie przyswajają struktury językowe oraz rozumieją nawet najbardziej wymagające komunikaty. Lekcje również skupiają się na poprawnej wymowie, intonacji, a także rozumieniu gramatyki.

Hiszpański w grupie

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, które lubią uczyć się w grupie, a także czują się bardziej zmotywowani przy obecności innych na tym samym poziomie znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2/3-osobowych co daje ogromne poczucie komfortu oraz możliwość poświęcenia równej ilości czasu każdemu z kursantów. Podczas zajęć pokonasz barierę językową, a przede wszystkim zbudujesz pewność siebie dzięki dyskusji, które będą przeprowadzane podczas lekcji.

Kurs konwersacyjny

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się języka rosyjskiego od podstaw. Lekcje przygotowywane są od planu najłatwiejszego po najtrudniejszy. W ten sposób uczeń stopniowo osiąga coraz wyższy poziom i jest w stanie wykorzystać wiedzę z poprzedniej lekcji w każdej następnej. Zajęcia mają główny cel już od samego początku: przełamać barierę językową i zacząć rozmawiać! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Kurs A1/A2

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się języka rosyjskiego od podstaw. Lekcje przygotowywane są od planu najłatwiejszego po najtrudniejszy. W ten sposób uczeń stopniowo osiąga coraz wyższy poziom i jest w stanie wykorzystać wiedzę z poprzedniej lekcji w każdej następnej. Zajęcia mają główny cel już od samego początku: przełamać barierę językową i zacząć rozmawiać! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Kurs B1/C2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, którzy już kiedyś mieli kontakt z nauką języka rosyjskiego. Osoby te są w stanie komunikować się w tym języku ale nie do końca czują się w tym komfortowo. Dlatego też zajęcia te pomogą przełamać barierę językową! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Rosyjski dla dzieci

Kurs umożliwia naukę języka rosyjskiego od podstaw bądź kontynuację nauki na wyższym poziomie. Już od samego początku zajęcia odbywają się w języku rosyjskim. Dzieci zachęcane są do komunikacji z lektorem oraz między sobą po rosyjsku. Dzięki temu uczniowie podświadomie przyswajają struktury językowe oraz rozumieją nawet najbardziej wymagające komunikaty. Lekcje również skupiają się na poprawnej wymowie, intonacji, a także rozumieniu gramatyki.

Rosyjski w grupie

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, które lubią uczyć się w grupie, a także czują się bardziej zmotywowani przy obecności innych na tym samym poziomie znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2/3-osobowych co daje ogromne poczucie komfortu oraz możliwość poświęcenia równej ilości czasu każdemu z kursantów. Podczas zajęć pokonasz barierę językową, a przede wszystkim zbudujesz pewność siebie dzięki dyskusji, które będą przeprowadzane podczas lekcji.

Kurs konwersacyjny

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, którym zależy na rozwijaniu umiejętności płynnego mówienia w języku ukraińskim, a także dobrej komunikacji  w sytuacjach z życia wziętych. Głównym celem tych zajęć jest szybkie wyeliminowanie bariery językowej oraz uzyskaniu pewności siebie podczas mówienia.

Kurs A1/A2

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się języka ukraińskiego od podstaw. Lekcje przygotowywane są od planu najłatwiejszego po najtrudniejszy. W ten sposób uczeń stopniowo osiąga coraz wyższy poziom i jest w stanie wykorzystać wiedzę z poprzedniej lekcji w każdej następnej. Zajęcia mają główny cel już od samego początku: przełamać barierę językową i zacząć rozmawiać! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Kurs B1/C2

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, którzy już kiedyś mieli kontakt z nauką języka ukraińskiego. Osoby te są w stanie komunikować się w tym języku ale nie do końca czują się w tym komfortowo. Dlatego też zajęcia te pomogą przełamać barierę językową! Podczas kursu rozwijane są wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz gramatyka zgodnie z tempem oraz z potrzebami kursanta.

Ukraiński dla dzieci

Kurs umożliwia naukę języka ukraińskiego od podstaw bądź kontynuację nauki na wyższym poziomie. Już od samego początku zajęcia odbywają się w języku ukraińskim. Dzieci zachęcane są do komunikacji z lektorem oraz między sobą po rosyjsku. Dzięki temu uczniowie podświadomie przyswajają struktury językowe oraz rozumieją nawet najbardziej wymagające komunikaty. Lekcje również skupiają się na poprawnej wymowie, intonacji, a także rozumieniu gramatyki.

Ukraiński w grupie

Kurs ten jest ściśle przeznaczony dla osób, które lubią uczyć się w grupie, a także czują się bardziej zmotywowani przy obecności innych na tym samym poziomie znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2/3-osobowych co daje ogromne poczucie komfortu oraz możliwość poświęcenia równej ilości czasu każdemu z kursantów. Podczas zajęć pokonasz barierę językową, a przede wszystkim zbudujesz pewność siebie dzięki dyskusji, które będą przeprowadzane podczas lekcji.